miércoles, 9 de octubre de 2013

Inscripció oberta "Exposició col·lectiva Nadal 2013 -2014"
INSCRIPCIÓ OBERTA

   "Exposició col·lectiva Nadal  2013 -2014"S’acosten les festes Nadalenques,  i la Sala es prepara  per una nova exposició col·lectiva:


“EXPOSICIÓ COL·LECTIVA D’ARTISTES. NADAL 2013-2014.”

Una exposició en la que hi poden participar tots aquells artistes que ho desitgin.

L’exposició s’iniciarà el dia 13 de Desembre de 2013 i finalitzarà el dia 13 de Gener de 2014.

La data d’inauguració serà el divendres dia 13 de Desembre a partir de les 19h .

Les obres participants a l’exposició, s’han de fer arribar a la sala abans del dia 6 de Desembre.

L’horari d’obertura de la sala és el següent:

matins : divendres i dissabtes , de 11h a 13h
       tardes: de dimarts a divendres , de 17’30h a 20h
                                                          dissabtes , de 18h a 20h
Dilluns i festius tancat

Degut a que aquest any disposem de menys espai d’exposició, es necessari  reservar amb anterioritat.
Per fer la reserva cal posar-se en contacte i fer-nos arribar la següent informació: quantitat d’obres i  mides de cada obra amb les que tinguin previst participar.
Ho poden fer al telèfon : 686 44 80 91, al e-mail:gsamper3@gmail.com , o a la mateixa sala.  

Per participar s’ha d’abonar una quantitat per obra, que ve determinada per la seva amplada (inclòs el marc i el paspartú , en cas de que el portin).

Per a qualsevol aclariment estem a la seva disposició.


Moltes gràcies per la seva  atenció.


....................................................................................................................


INSCRIPCIÓN ABIERTA

 " Exposición colectiva Navidad 2013 -2014 "Se acercan las fiestas Navideñas , y la Sala se prepara para una nueva exposición colectiva :

“EXPOSICIÓN COLECTIVA DE ARTISTAS. NAVIDAD 2013-2014.”


Una exposición en la que pueden participar todos los artistas que lo deseen .

La exposición se iniciará el día 13 de Diciembre de 2013 y finalizará el día 13 de Enero de 2014.

La fecha de inauguración será el viernes día 13 de Diciembre a partir de las 19h .

Las obras participantes en la exposición , deben  llevarse a la sala antes del día 6 de Diciembre .

El horario de apertura de la sala es el siguiente :

mañanas: viernes y sábados, de 11h a 13h
       tardes : de martes a viernes, de 17'30h a 20h
                                                          sábados, de 18h a 20h
Lunes y festivos cerrado

Debido a que este año disponemos de menos espacio de exposición , es necesario reservar con anterioridad .
Para hacer la reserva hay que ponerse en contacto y hacernos llegar la siguiente información : cantidad de obras y medidas de cada obra con las que tengan previsto participar .

Lo pueden hacer en el teléfono : 686 44 80 91 , al e- mail: gsamper3@gmail.com , o en la misma sala .

Para participar se debe abonar una cantidad por obra , que viene determinada por la anchura
 ( incluido el marco y el paspartú , en caso de que lo lleven ) .
Para cualquier aclaración  estamos a su disposición.Muchas gracias por su atención .                                                     


1 comentario: